skip to Main Content


Till Aktuella valpkullar

Alla medlemmar i Svensk Bretonklubb får gratis annonsera om valpkullar på vår hemsida, om uppfödaren kollektivanmäler alla valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb.

Klicka på länken nedan för att komma till ett web-formulär och fyll i uppgifter för annonsering. Avelskommittén kommer klassa parningen enligt nedan 3 kategorier och därefter publiceras annonsen. Längre ned på sidan finns information om kollektivanmälan av valpköpare.

Registrera parning för valpannonsering på breton.se

 • Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.
 • Kategori 2 –  Svensk Kennelklubbs regler för avel.
 • Kategori 3 –  Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 

Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.

 • Alla SKK:s regler för god avel enligt nedan
 • Höfter: Båda föräldrarna ska ha HD A eller HD B eller en kombination av A och B
 • Jaktprov: Båda föräldrarna ska ha erövrat minst 2:a pris i Unghundsklass eller Öppen klass
 • Utställning: Båda föräldrarna ska ha uppnått minst ”Very god” på utställning som vuxen (24 mån)

Kategori 2 –  Svensk Kennelklubbs regler för avel.

 • Föräldrarna uppfyller kraven i SKK:s Grundregler samt SKK:s Avelspolicy
 • Föräldrarnas HD-status ska vara känt (HD D och E är alltid diskvalificerande)
 • Föräldrarna har inga kända psykiska eller fysiska defekter

Kategori 3 –  Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 

 • I texten i anslutning till Kategori 3 annons redovisas noggrant på vilket sätt parningen avviker från Kategori 1 respektive 2.
 • Exempel på kull som kan komma att annonseras under denna kategori är tjuvparning med för hög inavelsgrad eller tjuvparning på hund med D/E höfter. Avsiktlig avel med följd hög inavelsgrad eller på hundar med dåliga höfter är ett brott mot SKK:s regelverk och kan aldrig annonseras.

Kollektivanmälan av valpköpare

För att annonsera gratis på breton.se ska uppfödaren kollektivansluta alla nordiska valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb. Gäller inte om valpköparen redan är medlem.

Medlemsavgiften är 150 kr per valpköpare som ska betalas till Svensk Bretonklubbs Plusgiro 49 01 56-7 eller via Swish  123 32 75 922.

Uppfödaren kollektivansluter valpköparna genom att själv registrera dem på vanliga sidan för Medlemsregistrering . Välj Kollektivansluten Valpköpare. En registrering per valp. Registrering ska ske i god tid före valpleverans, så kommer Bretonklubben skicka ett Välkomst-kit till uppfödaren att ge till valpköparna vid valpleverans.

Vid frågor om Medlemsregistrering, kontakta Annacarin Vikman medlemsansvarig@breton.se

För mer information om annonsering eller klassning av de 3 kategorierna, kontakta Avelskommittén eller läs i dokument Regler för publicering på hemsidan. 

Svensk Bretonklubb
Avelskommittén
avel@breton.se

Back To Top