Meny
Pristagare Lofsdalen 1 April 17

Anmäl dig till vinterns jaktprov!

Nu är det dags att anmäla sig till vinterns jaktprov!

ANMÄLAN TILL VINTERNS JAKTPROV

Lista på alla anmälda hundar

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi vintern 2018. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare.

 • 10-11 mars Tossåsen
  • Domare: Lennart Berglund
  • Provledare: Kjell Lundberg
  • Två parti per dag. 14 anmälda hundar 2018-02-11
  • Träning 8-9 mars
  • Det finns flera platser kvar, så det går att anmäla sig, även om anmälningstiden har gått ut. Först till kvarn…
  • Mer info om Tossåsen
 • 24-25 mars Lofsdalen
 • 7-8 april Dundret 
  • Domare: Erling Wikman
  • Provledare: AnnaCarin Wikman annacarin1971@gmail.com 
  • Ett partier per dag. 3 anmälda hundar 2018-02-1
  • Anmälan jaktprov senast 11 mars
 • 13-15 april Klimpfjäll 
  • Domare: Erling Wikman, Lennart Berglund, Ulf Rickardsson, Øyvind Nagelhus
  • Provledare AnnaCarin Wikman annacarin1971@gmail.com, Maria Hörnlund maria.hornlund@hotmail.com
  • 13 och 14 april:
   • Ett Segrarklassparti med CACIT per dag
   • Två vanliga kvalitetsklasspartier per dag
  • 15 april: 3 vanliga kvalitetsklasspartier
  • 10 anmälda hundar 2018-02-11
  • Anmälan jaktprov senast 18 mars
 • 21-22 april Abisko
  • Domare: Ingemar Stöckel
  • Provledare: Åsa Mäkitalo 0980.29244@telia.com
  • Ett parti per dag. 1 anmäld hund 2018-02-03
  • Anmälan jaktprov senast 25 mars

ANMÄLAN TILL VINTERNS JAKTPROV

Du anmäler din hund till prov genom att fylla i web-anmälan för aktuellt prov. Anmälan och betalning av startavgift, ska var Bretonklubben tillhanda senast fyra veckor före provstart. För att få starta på prov måste både ägaren och föraren vara medlemmar i Bretonklubben. Klicka här för Medlemsregistrering.
På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig och betalat före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften för fjäll-prov är 400 kronor per ekipage och provdag. 

Om ni får förhinder till ett prov, avanmäl till aktuell Provledare så fort som möjligt. 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Klimpfjall_1704_27