skip to Main Content

Färger på breton

Bretonen finns i 5 godkända färgvarianter och en ej standardenlig.
De finns både som skimmel och som helt vit i de vita partierna, och det är önskvärt att ungefär 50% är vitt och ca 50% är färgat, enfärgade bretoner är inte godkänt.
Här står det en hel del att läsa om Bretonens färger:
Coat Colours in Brittany
En gen kan ha två eller flera varianter. Dessa varianter kallas alleler. De flesta organismer har två alleler per gen.


Vit & Orange

Färgbeteckningen på SKK är
VO = Vit & Orange
Genuppsättning: –/ee/–

Här kallar vi den orange. Om man parar 2 st orangefärgade bretoner så blir ALLA avkommorna orange, det beror på att en orange hund har allelerna ee som ger en orange färg på alla pigmenterade områden, de kan inte producera svart färg. 

De flesta andra gener kommer inte att ha någon effekt på pälsfärgen utan de kommer att bli dolda.


Vit & Svart

2016-07-23-Koping-RozzyFärgbeteckningen på SKK är
VS = Vit & Svart
Genuppsättning: B-/E-/KB

Bretonen får sin svarta färg från B – bruna serien. Ett stort B är dominant och ger svart färg både i enkel och dubbel uppsättning. En svart hund har också minst ett stort E (annars hade färgen blivit orange) och minst ett KB.
KB ”stänger av” A serien så att inte tricolor eller sobelgenen blir synlig.


Vit & Leverbrun

Dirk vom SchwanenbergFärgbeteckningen på SKK är
VL = Vit & Leverbrun
Genuppsättning: bb/E-/KB

Om man parar 2 st leverbruna bretoner med varandra så kan valparnas färger endast bli 
Vit & Leverbrun
Vit & Orange
Vit, Leverbrun & Orange (tricolor) och den ej önskvärda färgen Sobel.
En Leverbrun hund har ett litet b i dubbel uppsättning bb den har också minst ett stort E (annars hade han varit orange) och minst ett KB som har ”stängt” av A – serien.


Vit, Svart & Orange

2016-12-04_joy-de-la-plaine-marat_bob-stockholmFärgbeteckningen på SKK är
VSO = Vit, Svart & Orange (svart tricolor)
Genuppsättning: atat/B-/E-/kyky

Tricolorer är alltid helt fria från sobelgenen! Så parar man 2 tricolorer med varandra, där minst 1 är en svart tricolor så får man någon av färgvarianterna VSO, VLO och/eller VO
Hunden på bilden här har i A-serien atat som ger tantecken, B som ger svart färg, E som möjliggör produktionen av svart/brunt pigment och kyky som gör att  A-serien syns.


Vit, Leverbrun & Orange

Färgbeteckningen på SKK är
VLO = Vit, Leverbrun & Orange
(brun tricolor)
Genuppsättning: atat/bb/E-/kyky

Om man parar 2 bruna tricolorer med varandra så kan det bara bli 2 olika färgvarianter, VLO och VO.
Hunden  på bilden har atat som ger tantecken, bb som ger brun färg, E som möjliggör produktionen av svart/brunt pigment och kyky som gör att  A-serien syns.


Sobel

Eirams Sune Stubb

Färgbeteckningen på SKK blir
X = ej standardenlig färg
Genuppsättning: Ay-/–/E-/kyky

Sobelfärgen är en ej önskvärd färg på rasen Breton.
I hemlandet Frankrike är färgen ej godkänd och de hundarna som har sobelfärg får inte registreras.
Sobelgenen Ay är dominant och det räcker med en Ay-allel för att hunden skall kunna visa sobelfärgen, det är inte ovanligt att den nyfödda valpen först ser ut som en brun tricolor, det beror med stor sannolikhet på att valpen har en Ay-allel och en at-allel (Ayat)
Sobel Ay och tricolorgenen at sitter på samma locus i A-serien (agoutiserien).
Det gör att en hund som är tricolor = atat inte kan vara bärare av Ay allelen!

En vuxen hund som har sobel kan ibland se ut som en orange hund! (OBS att en orange hund aldrig kan ha ens ett hårstrå som är svart…)

Mer info och foton om Sobel

Dilution
Det har hänt att någon eller några bretonvalpar i en kull föds med en väldigt utspädd färg, just den här bretonen är DNA testad och det visade att den är diluted alltså dd, den har B på B locus, den är alltså svart som då har spätts ut till ”blått” den har också fått sjukdomen CDA, Color dilution alopecia, som är starkt förknippad med dilution. CDA är en genetisk sjukdom som kan uppstå på grund av dilution av färgen, och ge bland annat håravfall och/eller infektioner i huden.

Mer info och foton om Dilution


S-spottinggenen

I S-serien regleras mängden vitt, gränserna är flytande mellan de olika allelerna.
Som alltid så har hunden 2 alleler dvs. en från mamman och en från pappan.
Det finns indikationer på att de vita allelerna har större inverkan på de orangea hundarna än på de svarta!

S – solid och betyder att hunden är helfärgad, den varianten är inte godkänd på breton.

kacesi – irish spotting. Vita fält på bröst, ben, svans och kanske över hals och nacke samt ev. en bläs i pannan. 

sp – Piebald. Pälsen är vit till minst 50% och de vita, slumpvis placerade områdena sträcker sig ofta över ryggraden. Med eller utan bläs. Alla eller de flesta bretonerna har förmodligen -spsp– eller i alla fall en sp.

2016-01-07 Nellie 1sw – här är det mycket vitt, allelen ger i dubbel uppsättning hundar som endast har mindre färgade fläckar, oftast i huvudtrakten.  Allelen i dubbel uppsättning (extreme white) är förknippad med hörseldefekter, färgade öron tros motverka den defekten. Vitt på ett öra eller att ett öga är beläget i en vit fläck är ett diskvalificerande fel på en breton. 


T – tickningserien

Almkullens Glittra Äg: Maria & Patrich Orresol

För att tickning skall synas så fordras det att S – genen har gjort så att hunden har vita områden i pälsen, tickningen har den färg som pälsen skulle ha haft där om inte pigmentbildningen hade hindrats av S. 

T är den dominanta allelen och ger små färgade prickar eller fläckar i de vita områdena på hunden, detta kallas tickning. Vid födseln syns inte tickning. Modifierade gener påverkar mängden prickar och deras intensitet. 

T- Ticking, TT ger många små runda färgfläckar i de vita områdena, medan Tt ger betydligt färre små färgfläckar.

Tr-Roaning, färgprickar så tätt att hunden verkar ha vita hårstrån i de färgade områdena. Det är dock verkligen färgat hår i de vita områdena.

t- Clear White, t är recessiv och gör i dubbel uppsättning att färgen blir helt vit (i de redan vita områdena).
Hunden på bilden har alltså tt och skulle hon få valpar med en hane som också har tt så blir alla valparna helt vita i de vita områdena.

 

En klartecknad valp
valp 12 dagar, klartecknad

Tickning/skimmeln syns inte på de nyfödda valparna, men man kan se om en valp blir skimmel eller klartecknad på hur pigmentet på nos och trampdynor kommer när de är nyfödda. 
Om pigmentet kommer slumpmässigt, då är valpen klartecknad. Se bilderna. Det kan ta tid innan nostryffeln på en klartecknad valp är fullt pigmenterad, det kan ibland bli kvar ett litet opigmenterat område, är ett större område opigmenterat så är det ett dikvalifiserande fel på utställning.

skimmeltecknad valp, 12 dygn.

Om pigmentet däremot kommer som en mörk ring runt trampdynorna och runt nostryffeln och successivt fyller igen mot mitten, så är valpen skimmel.

Om orsaken till roan (skimmel hos cocker spaniel) är T – serien eller om färgen har sitt ursprung ur en annan ännu oidentifierad gen, är inte klarlagt. 

Om bretonens skimmelteckning kommer från T-serien och/eller roan har jag inte lyckats få fram, men eftersom båda verkar fungera på samma sätt så står de med här.

Kartläggningen om hundens färger är inte på något vis klar…det betyder att ibland kommer det nya vetenskapliga rön och det man en gång lärt sig stämmer inte längre.
Om något av ovanstående är fel, eller om du funderar över något som står här så kontakta Johanna Olofsson almkullens@gmail.com
Källinformation:
Coat Colours in Brittany – http://www.laboklin.co.uk/laboklin/
Hundavel i teori och praktik-Sofia Malm & Åsa Lindholm

Text: Johanna Olofsson

Back To Top