Meny

Bretonbladet

Ansvarig utgivare: Lennart Berglund
ordf i Svensk Bretonklubb

Klubben ger fyra gånger per år ut Bretonbladet som alla medlemmar får i sin brevlåda. Ansvarig är Birgitta Rådman som sammanställer och redigerar inkommande material.  Vi är beroende av alla medlemmar som uppmanas skicka material och gärna bilder till Birgitta, Gör det!