Meny

Bretonbrevet

Ansvarig utgivare: Lennart Berglund
ordf i Svensk Bretonklubb

Vår tidigare publikation Bretonbladet har åtminstone för närvarande upphört. Anledningen är att vi inte har lyckats rekrytera en redaktör. Vi satsar desto mer på att vår hemsida som vi ständigt försöker hålla aktuell. Icke desto mindre inser vi att det dessutom behövs en tryckt publikation som komplettering varför styrelsen har beslutat att fyra gånger per år ge ut en mindre trycksak kallad BretonBrevet. Ansvarig för den är hela styrelsen, men med layout och övergripande ansvar av Rita Sjöman Prytz

 

Kjell Lundberg
webmaster