skip to Main Content

Bretonbladet

Ansvarig utgivare: Lennart Berglund
ordf i Svensk Bretonklubb

Klubben ger fyra gånger per år ut Bretonbladet som alla medlemmar får i sin brevlåda. Ansvarig är Birgitta Rådman som sammanställer och redigerar inkommande material.  Vi är beroende av alla medlemmar som uppmanas skicka material och gärna bilder. Skicka ditt material till webmaster@breton.se  Skicka texten som worddokument och bilderna gärna högupplösta separat per mail. Vi kommer då att vidarebefordra material till redaktören. Visst material kommer vi kanske att helt eller delvis publicera på hemsidan. 

press-stoppdatum framöver:
2019-12-05
2020-03-08
2020-06-05
2020-09-10
2020-12-05

MEN: Material mottages förstås tacksamt när som helst till webmaster@breton.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top