skip to Main Content

Jaktprov Våren 2019 – Kalender och anmälan

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

Anmälan till Vårens Jaktprov 

Hundar som hittills är anmälda till Vårens Jaktprov

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi våren 2019. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

OBS! 2019 har vi infört ny rutin för betalning för att öka servicen för våra Medlemmar och för att minska Bretonklubbens administration.

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan kommer skickas ut efter att anmälningstiden gått ut och efter ev lottning

 • Tossåsen 9-10 mars, 1 parti
  • Provet genomfört
 • Dundret, Gällivare, 30-31 mars
  • Inställt p g a domarbrist
 • Lofsdalen, 30-31 mars, 2 partier
  • Domare: Lennart Berglund och Anders Håkansson
  • Provledare:
  • Anmälningstiden har gått ut. Provet är FULLT. Efteranmälningar kommer till reservlistan
  • Träning 28-29 mars – Platser till träningen finns kvar
  • Mer info om träning kost & logi mm
 • Abisko, 6-7 april, 1 parti
  Tyvärr inställt pga alltför få anmälda.
 • Klimpfjäll 12-14 april, 2 kvalitetpartier per dag. Segrarklass tyvärr inställt p.g.a för få anmälda
  • Domare:
   Fredag: Uli Wieser och Öyvind Nagelhus
   Lördag: Ulf Rickardsson och Uli Wieser
   Söndag:Uli Wieser och Anders Hennerfors
  • Provledare: Maria Hörnlund
  • Sista anmälningsdag 17 mars

OBS! 2019 har vi infört ny rutin för betalning för att öka servicen till er medlemmar och för att minska Bretonklubbens administration.

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura per mail. Vid betalning, skriv ENDAST aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan kommer skickas ut efter att anmälningstiden gått ut och efter ev lottning

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Bretonklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor och 600 kr för fältprov, per ekipage och provdag. Särskilt prov fjäll/skog/fält 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, avanmäl till aktuell Provledare så fort som möjligt. Rutin för avanmälan till jaktprov 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Back To Top