skip to Main Content

Jaktprov Våren 2019 – Kalender och anmälan

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

Anmälan till Vårens Jaktprov  – är ännu inte öppen 

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi våren 2019. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare.

 • Tossåsen 9-10 mars, 1 parti
  • Domare: Lennart Berglund
  • Provledare: Agneta Berglund
 • Dundret, Gällivare, 30-31 mars, 1 parti
  • Domare och provledare vakant
 • Lofsdalen, 30-31 mars, 2 partier
  • Domare: Lennart Berglund och Anders Håkansson
  • Provledare: Anna Norén och Isabelle Bergqvist
 • Abisko, 6-7 april, 1 part
  • Domare och provledare vakant
 • Klimpfjäll 12-14 april, 2 partier: CACIT med SKL och ett vanligt Kvalitetsparti 
  • Domare; Ulli Wiser, Niklas Bodin, Ulr Rickardsson, Öyvind Nagelhus
  • Provledare: AnnaCarin Wikman och Maria Hörnlund

OBS! Vi planerar en ny inbetalningsrutin för prov. Betala inget förrän ni fått information om den nya rutinen.

Du anmäler din hund till prov genom att fylla i web-anmälan för aktuellt prov. Anmälan och betalning av startavgift, ska var Bretonklubben tillhanda senast fyra veckor före provstart. För att få starta på prov måste både ägaren och föraren vara medlemmar i Bretonklubben eller annan rasklubb inom SKF. Klicka här för Medlemsregistrering.
På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig och betalat före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor och 600 kr för fältprov, per ekipage och provdag. Särskilt prov fjäll/skog/fält 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, avanmäl till aktuell Provledare så fort som möjligt. Rutin för avanmälan till jaktprov 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Svedea – som sponsrar via din hundförsäkring
Appetitt – som sponsrar med hundfoder som pris till våra jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

appetitt-webann   svedea

Back To Top