Meny

Jaktprov – Kalender och anmälan

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

Anmälan till Jaktprov 

Lista på anmälda hundar till jaktprov hösten 2017 

Ordinarie prov i Bretonklubbens regi hösten 2017. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare.

 • 19-20 aug Gräftåvallen, Ordinarie prov fjäll, 2 partier, FULLT
  • 29 hundar anmälda. Anmälningstiden har gått ut. Efteranmälningar kommer till reservlistan.
  • 18 aug – Möjlighet till träning
  • Mer info om träning, boende mm på Gräftåvallen
  • Provledare: Lasse Rådman
  • Domare: Lars Thulin, Ulrice Wieser, Peter Nilsson
 • 1-3 sept Björkliden, Jörn, Ordinarie prov skog, 1 parti (max 7 hundar FULLT) 
  • 18 hundar anmälda.  Anmälningstiden har gått ut. Efteranmälningar kommer till reservlistan.
  • Provledare: Annacarin Wikman, Anna Norlén
  • Domare: Erling Wikman, Magnus Norlén, Ingemar Stöckel.
 • 9-10 sept Pirtti, Kiruna, Ordinarie prov fjäll, 1 parti
  • 14 st hundar anmälda. Fullt lördag, en plats kvar söndag. Anmälningstiden har gått ut. Efteranmälningar kommer till reservlistan.
  • Provledare: Annacarin Wikman
  • Domare: Erling Wikman, Joakim Almgren
 • 16-17 sept Gällivare, Ordinarie prov fjäll, 1 parti
  • Anmälan senast: 20 aug. 17 hundar anmälda
  • Provledare: Åsa Mäkitalo
  • Domare: B-O Kristenssen
 • 22-24 sept Klimpfjäll, Ordinarie prov fjäll, 2-3 partier
  • Anmälan senast: 27 aug. 12 hundar anmälda
  • Fredag 22 sept och söndag 24 sept – Vanligt prov
  • Lörd 23 sept, ENBART Breton-SM med Segrarklass och CACIT (anmälningsavgift 500 kr)
  • Provledare: Annacarin Wikman
  • Domare 22 och 24 sept: Ulf Rickardsson och Lennart Berglund
  • Domare lördag Breton-SM: Vibeke Lorentzen Anderson och Erling Vikman
  • Mer info om Klimpfjäll och boende 
 • 30 sept-1 okt Falköping, Ordinarie prov fält, 2 partier
  • Anmälan senast: 3 sept. 7 hundar anmälda
  • Provledare: Rita Sjöman Prytz, Karin Ryberg
  • Domare: Adam Dschulnigg, Jan Törnqvist och Peter Nilsson

Anmälan till Jaktprov 

Lista på anmälda hundar till jaktprov hösten 2017 

Du anmäler din hund genom att klicka på länken ovan, och fyller i web-anmälan för aktuellt prov. Anmälan och betalning av startavgift, ska var Bretonklubben tillhanda senast fyra veckor före provstart. För att få starta på prov måste både ägaren och föraren vara medlemmar i Bretonklubben. Klicka här för Medlemsregistrering. På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig och betalat före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor och 600 kr för fältprov, per ekipage och provdag. Särskilt prov fjäll/skog/fält 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, avanmäl till aktuell Provledare så fort som möjligt. Rutin för avanmälan till jaktprov 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Svedea – som sponsrar via din hundförsäkring
Appetitt – som sponsrar med hundfoder som pris till våra jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

appetitt-webann   svedea