Meny

Jaktprov Hösten 2018 – Kalender och anmälan

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

Anmälan till Höstens Jaktprov – ännu inte öppet

Preliminär kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi hösten 2018. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare.

 • 18-19 aug Gräftåvallen, Fjäll, 2 partier
  • Domare: Uli, Weiser, Bengt Persson, Öyvind Nagelhus
  • Provledare: Lasse Rådman
 • 25-27 aug, Björkliden, Jörn, Skog
  • 25 Breton-SM 2018 Skog Skl med CACIT
  • 25 aug även ett vanligt kvalitetspartier
  • 26-26 aug 2 partier
  • Domare: Magnus Norlén, Erling Wikman, Joachim Almgren
  • Provledare: Anna Norlén, AnnaCarin Wikman
  • Läs mer om Breton-SM
 • 1-2 sept Pirtti, Kiruna, Fjäll, 1 parti
  • Domare & Provledare: Vakant
 • 29-30 sept Klimpfjäll, Fjäll, 2 partier
  • Domare: Ulf Rickardsson, Lennart Berglund
  • Provledare: Agneta Berglund
 • 6-7 okt Dundret, Gällivare, Fjäll, 1 parti
  • Domare: Ronny Andersson
  • Provledare: AnnaCarin Wikman och Ulf Öderyd
 • 6-7 okt Falköping, Fält, 1 parti
  • Domare: Lennart Berglund
  • Provledare: Rita Sjöman Prytz
 • 3-4 nov Långtora, Enköping, Fält, 2 partier
  • Domare: Lennart Berglund, Lars Thulin
  • Provledare: Mats Ågren

Anmälan till Höstens Jaktprov – ännu inte öppet

Du anmäler din hund till prov genom att fylla i web-anmälan för aktuellt prov. Anmälan och betalning av startavgift, ska var Bretonklubben tillhanda senast fyra veckor före provstart. För att få starta på prov måste både ägaren och föraren vara medlemmar i Bretonklubben eller annan rasklubb inom SKF. Klicka här för Medlemsregistrering.
På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig och betalat före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor och 600 kr för fältprov, per ekipage och provdag. Särskilt prov fjäll/skog/fält 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, avanmäl till aktuell Provledare så fort som möjligt. Rutin för avanmälan till jaktprov 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Svedea – som sponsrar via din hundförsäkring
Appetitt – som sponsrar med hundfoder som pris till våra jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

appetitt-webann   svedea