Meny

Jaktprov – Kalender och anmälan

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

Anmälan till Jaktprov 

Lista på anmälda hunda jaktprov hösten 2017 kommer läggas upp i god tid inför proven.

Ordinarie prov i Bretonklubbens regi hösten 2017.

Med reservation för ändringar av Provledare och Domare.

 • 19-20 aug Gräftåvallen, Ordinarie prov fjäll, 1-2 partier
 • 1-3 sept Björkliden, Jörn, Ordinarie prov skog, 1 parti (max 7 hundar)
  • Provledare: Annacarin Wikman, Anna Norlén
  • Domare: Erling Wikman, Magnus Norlén
 • 9-10 sept Pirtti, Kiruna, Ordinarie prov fjäll, 1 parti
  • Provledare: Åsa Mäkitalo
  • Domare: Vakant
 • 16-17 sept Gällivare, Ordinarie prov fjäll, 1 parti
  • Provledare: Annacarin Wikman
  • Domare: Erling Wikman
 • 22-24 sept Klimpfjäll, Ordinarie prov fjäll, 2-3 partier
  • Lörd 23 sept, Breton-SM med Segrarklass och CACIT (anmälningsavgift 500 kr)
  • Provledare: Maria Hörnlund
  • Domare: Ulf Rickardsson, Erling Wikman, Lennart Berglund
 • 30 sept-1 okt Falköping, Ordinarie prov fält, 2 partier
  • Provledare: Rita Sjöman Prytz, Karin Ryberg
  • Domare: Adam Dschulnigg, Lennart Berglund

Anmälan till Jaktprov 

Du anmäler din hund genom att klicka på länken ovan, och fyller i web-anmälan för aktuellt prov. Anmälan och betalning av startavgift, ska var Bretonklubben tillhanda senast fyra veckor före provstart. För att få starta på prov måste både ägaren och föraren vara medlemmar i Bretonklubben. Klicka här för Medlemsregistrering. På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig och betalat före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor och 600 kr för fältprov, per ekipage och provdag. Särskilt prov fjäll/skog/fält 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Hundar från SKFs andra raser anmäl gärna via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. Eller skicka er jaktprovsblankett till jaktprov@breton.se.

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Svedea – som sponsrar via din hundförsäkring
Appetitt – som sponsrar med hundfoder som pris till våra jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

appetitt-webann   svedea