skip to Main Content

 

Jaktprov Våren 2021 – Kalender och anmälan

Jaktprov och Corona 
Anmälningen är ännu inte öppen
Den öppnas när Corona-läget tillåter

Just nu råder restriktioner från SKK att inga arrangemang får ha mer än 8 st deltagare (inkl Domare och Funktionärer). Dessa restriktioner gäller t o m 2021-01-31 och de kan bli förlängda.
Det finns viss risk för att vi inte kan genomföra våra ordinarie Jaktprov under början av våren. Bretonklubben hoppas att Corona-läget förbättras och att dessa restriktioner hävs, så att vi kan genomföra våra ordinarie prov. Tillsvidare planerar vi för att kunna genomföra proven. 

Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir förändringar så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det. Följ därför Corona-information på hemsidan om förutsättningarna för vårens Jaktprov och hur Bretonklubben Corona-anpassar vår verksamhet.

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor per ekipage och provdag, och för fältprov anpassas avgiften efter markkostnad

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi Våren 2021. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

JAKTPROVSANMÄLAN är ännu inte öppen

27-28 febr Långtora 2 partier
Domare: Vakant
Provledare: Isabelle Bergkvist, Anna Norén 

13-14 mars Tossåsen 2 partier
Domare: Lennart Berglund
Provledare: Kjell Lundberg 

27-28 mars Mittådalen 2 partier
Domare: Ulf Rickardsson
Provledare: Sangita Nilsson 

10-11 april Lofsdalen 2 partier
Domare: Vakant
Provledare: Anna Norén, Isabelle Bergkvist 

10-11 april Dundret
INSTÄLLT

16-18 april Klimpfjäll 2 partier
Domare: Ulf Rickardsson
Provledare: Maria Hörnlund

24-25 april Abisko 1 parti
Domare: Vakant
Provledare: Jonas Holmgren

  •  

 

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. 

Fakturan skickas ut efter provstart. Anmäld hund som inte kommer till start debiteras 25 % med giltigt förhinder och 100 % utan giltigt förhinder. 

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Bretonklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra. 

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Back To Top