skip to Main Content
Årsmöte I SKF

Årsmöte i SKF

Vår paraplyorganisation, Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar,  har årsmöte 17-19 maj 2021. Pga pandemin äger detta årsmöte rum digitalt efter Kennelklubbens mallar. Röstberättigade är samtliga som var medlem i någon av rasklubbarna 31/3 2021 och där e-postadressen är känd.  För vår del gäller detta den stora majoriteten av medlemmarna. 

Samtliga kommer att innan mötet få en inbjudan.  Vidare information om hur årsmötet går till finns på SKFs hemsida.

Kjell Lundberg
styrelsemedlem i SKF och Bretonklubbens kontaktperson i styrelsen

Back To Top