skip to Main Content


Till Aktuella valpkullar

Alla medlemmar i Svensk Bretonklubb får gratis annonsera om valpkullar på vår hemsida, om uppfödaren kollektivanmäler alla valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb.

Klicka på länken nedan för att komma till ett web-formulär och fyll i uppgifter för annonsering. Avelskommittén kommer klassa parningen enligt nedan 3 kategorier och därefter publiceras annonsen. Längre ned på sidan finns information om kollektivanmälan av valpköpare.

Registrera parning för valpannonsering på breton.se

 • Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.
 • Kategori 2 –  Svensk Kennelklubbs regler för avel.
 • Kategori 3 –  Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 

Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.

 • Alla SKK:s regler för avel, se nedan
 • Föräldrarna ska ha HD: A eller HD: B
 • Eller Hundar med HD:C och HQ ≥ 0,94 men då krävs att partnern har HD: A och HQ ≥ 0,98
 • Föräldrarna ska ha erövrat minst ett 2:a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov
 • Föräldrarna ska ha uppnått minst ” Very Good” på utställning i jaktklass eller öppenklass.

Kategori 2 –  Svensk Kennelklubbs regler för avel.

 • Föräldrarna uppfyller kraven i SKK:s Grundregler samt SKK:s Avelspolicy
 • Föräldrarnas HD-status ska vara känt (HD D och E är alltid diskvalificerande)
 • Föräldrarna har inga kända psykiska eller fysiska defekter

Kategori 3 –  Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan. 

 • I texten i anslutning till Kategori 3 annons redovisas noggrant på vilket sätt parningen avviker från Kategori 1 respektive 2.
 • Exempel på kull som kan komma att annonseras under denna kategori är tjuvparning med för hög inavelsgrad eller tjuvparning på hund med D/E höfter. Avsiktlig avel med följd hög inavelsgrad eller på hundar med dåliga höfter är ett brott mot SKK:s regelverk och kan aldrig annonseras.

Kollektivanmälan av valpköpare

För att annonsera gratis på breton.se ska uppfödaren kollektivansluta alla nordiska valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb. Gäller inte om valpköparen redan är medlem.

Medlemsavgiften är 150 kr per valpköpare. Detta betalas efter anmälan enligt nedan. Faktura kommer skickas ut. Vid betalning ska det OCR nummer som står på fakturan anges.

Uppfödaren kollektivansluter valpköparna genom att själv registrera dem i formuläret för medlemsanmälan. Direktlänk för kollektivanslutning finner du här.  En registrering per valp. Registrering ska ske i god tid före valpleverans, så kommer Bretonklubben skicka ett Välkomst-kit till uppfödaren att ge till valpköparna vid valpleverans.

Vid frågor om Medlemsregistrering,  medlemsansvarig@breton.se

För mer information om annonsering eller klassning av de 3 kategorierna, kontakta Avelskommittén eller läs i dokument Regler för publicering på hemsidan. 

Svensk Bretonklubb
Avelskommittén
avel@breton.se

Back To Top