skip to Main Content


Till Aktuella valpkullar

Alla medlemmar i Svensk Bretonklubb får gratis annonsera om valpkullar på vår hemsida, om uppfödaren kollektivanmäler alla valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb.

Klicka på länken nedan för att komma till ett web-formulär och fyll i uppgifter för annonsering. Avelskommittén kommer klassa parningen enligt nedan 3 kategorier och därefter publiceras annonsen. Längre ned på sidan finns information om kollektivanmälan av valpköpare.

Registrera parning för valpannonsering på breton.se

Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.

 • Alla SKK:s regler för avel, se nedan
 • Föräldrarna ska ha HD: A eller HD: B
 • Kullen skall ha ett beräknat HD-index på lägst 100 vid parningstillfället om index finns.
 • Föräldrarna ska ha erövrat minst ett 2: a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov
 • Föräldrarna ska ha uppnått minst ” Very Good” på utställning i jaktklass eller öppenklass.

Kategori 2 – Svensk Kennelklubbs regler för avel.

Kategori 3 – Avel som inte sker i överensstämmelse med reglerna ovan.

 • I texten i anslutning till Kategori 3 annons redovisas noggrant på vilket sätt
  parningen avviker från Kategori 1 respektive 2. Avelskommitten står för skrivningen.
 • Exempel på kull som kan komma att annonseras under denna kategori är
  tjuvparning med för hög inavelsgrad (> 25%) eller tjuvparning på hund med D/E
  höfter. Hit hänförs även tjuvparning där hundarnas härkomst är tvivelaktig eller oavsiktlig rasblandning.
 • Avsiktlig avel med följd hög inavelsgrad, på hundar med dåliga höfter, på hundar med oklar härkomst eller rasblandning är ett brott mot SKK:s regelverk och kan då aldrig annonseras.
  Råder tveksamhet ska SKK tillfrågas. Om parningen kan leda till disciplinär påföljd från SKK ska den inte annonseras.

Kollektivanmälan av valpköpare

För att annonsera gratis på breton.se ska uppfödaren kollektivansluta alla nordiska valpköpare som medlemmar i Svensk Bretonklubb. Gäller inte om valpköparen redan är medlem.

Medlemsavgiften är 150 kr per valpköpare. Detta betalas efter anmälan enligt nedan. Faktura kommer skickas ut. Vid betalning ska det OCR nummer som står på fakturan anges.

Uppfödaren kollektivansluter valpköparna genom att själv registrera dem i formuläret för medlemsanmälan. Direktlänk för kollektivanslutning finner du här.  En registrering per valp. Registrering ska ske i god tid före valpleverans, så kommer Bretonklubben skicka ett Välkomst-kit till uppfödaren att ge till valpköparna vid valpleverans.

Vid frågor om Medlemsregistrering,  medlemsansvarig@breton.se

För mer information om annonsering eller klassning av de 3 kategorierna, kontakta Avelskommittén eller läs i dokument Regler för annonsering på hemsidan. 

Svensk Bretonklubb
Avelskommittén
avel@breton.se

Back To Top