skip to Main Content

Avgående Regionombud

Lina Andersson har valt att avgå som RO i Norrbotten sö. Vi i vill därför rikta ett stort tack till henne för den tid hon verkat och den hjälp hon varit för medlemmarna i regionen. En efterträdare kommer att meddelas så snart som möjligt.

Cristher Sandström

Regionombudsansvarig

Back To Top