skip to Main Content

Avtalsförslag Sverige – Norge !!

Arbetsgrupperna från Norge (FKF) och ”Förhandlingsgruppen Stående Fågelhundar Sverige ” har kommit fram till ett gemensamt förslag till avtal som reglerar organiserad aktivitet med fågelhund i regi av NKK/SKK-ansluten klubb eller avdelning.
Förslaget klart före 1april 2015. Processen fortsätter med att avtalsförslaget ska behandlas i ”Fuglehundstinget ” i juni 2015.

Enligt uppdrag

Arbetsgrupperna gemensamt

Roger Johansson och  Nils B Skaar

Back To Top