skip to Main Content

Bretoner till pris i SRBS prov i Moholm 17 och 18 oktober

Vid SRBS ordinarie prov i Moholm gick två bretoner till pris bägge dagarna.

17/10
2:a pris Ekl Almkullens Fia Ä/F Peter Nilsson
2:a pris Ekl Almkullens Hexa Ä/F Peter Nilsson

18/10
2:pris Ekl Almkullens Hexa Ä/F Peter Nilsson
3:e pris Ekl Almkullens Fia Ä/F Peter Nilsson

Domare: Juha Åkerblom
Provledare: Anders Skön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretonklubben gratulerar Peter och Almkullens Kennel!

Back To Top