skip to Main Content

Bretonklubbens Fokusområden 2022

Bretonstyrelsen har diskuterat vilka Mål och Fokus-områden Bretonklubben bör ha 2022. Styrelsen har tagit fram ett förslag som presenteras nedan. Vi i Bretonstyrelsen önskar verkligen få in synpunkter från alla er medlemmar. Så läs förslaget, och kom gärna med synpunkter och egna förslag på vad du tycker att Bretonkubben ska göra! Självklart är Bretonklubben till för alla er Medlemmar!

Skicka dina synpunkter & förslag på nedan Mål & Fokusområden till ordforande@breton.se. Inom kort kommer vi även skicka ut en enkät till alla Medlemmar, för att fråga vad ni tycker om Bretonklubben, vad som är bra & dåligt och era förbättringsförslag. 

Bretonstyrelsens Förslag på Mål och Fokusområden 2022

 

Mål för Bretonklubben

 • Vara en attraktiv Klubb
 • Behålla Medlemmar

Fokusområden 2022

 1. Fler Jaktprov
  • Rekrytera fler Domare och Provledare
 2. Stärka Regionerna – verka genom dem
  • Rekrytera fler Regionaktiva
 3. Stärka Uppfödarna – verka genom dem
 4. Bilda en Marknadsföringskommitté (Sponsring, Hemsidan, Sociala Media, Forum)
  • Rekrytera medlemmar till kommittén
 5. Bilda en Apporteringskommitté
  • Rekrytera medlemmar till kommittén
 6. Rekrytera även
  • Kassör
  • Utställningsansvarig

Övrigt som bör utvecklas i framtiden

 • Knyta ihop Sverige
  • Norr – Söder
  • Fält – Fjäll
 • Se över Avelsstrategier
 • Öka samarbete med andra Fågelhundsklubbar i Sverige
 • Fler Sponsorer
Back To Top