skip to Main Content

Enkät med frågor om vad DU tycker om Avel, Apport och Jaktprov.

Vi är tacksamma om du vill svara senast 3 nov

Eftersom Enkäten är anonym, kan vi inte besvara ev synpunkter eller frågor. Kontakta oss gärna, om du vill ha en dialog med oss! Antingen till ordforande@breton.se, någon annan i Bretonstyrelsen eller ditt Regionombud.

 

Back To Top