skip to Main Content

Forum

Välkommen till Bretonklubbens forum!

Här kan du läsa alla inlägg som gjorts. Skriv gärna själv ett inlägg!

För att kunna skriva ett inlägg eller kommentera måste du vara registrerad, vilket är enkelt. Skriv bara ett mail till endera anna@ripvidet.se eller kjell.e.lundberg@hudiksvall.st . Där anger du namn och eventuellt alias. Klart!  Du behöver inte vara medlem i klubben för att vara registrerad och din mailadress lämnas inte ut.

Vanliga regler för diskussionsforum av detta slag gäller: Personangrepp är inte tillåtna ej heller annonsering av kommersiell verksamhet.

Bretonklubben har även en Facebook-sida som du också kan besöka.

Välkommen med ditt debattinlägg!

 

Välkommen Gäst 

Visa/Göm Menyn

Välkommen Gäst. För att skriva i forumet krävs registrering.

Sidor: [1]
Författare Ämne:Julpyssel
Oyvind
Mini
Inlägg: 11
Permalink
avatar
Inlägg Julpyssel
på December 5, 2014, 00:26
Citat

Har studerat provresultaten får våra bretons i perioden 2010 till och med 2013 – så som de är redovisade i Bretonbladet för dessa årgångar. Det var spännande och intressant - och det är säkert fler än jag som har gjort liknande "studier".

Vi lever i ett långstrakt land med olika förutsättningar både för jakt och prov. I norr arrangeras främst proven i form av fjällprov på ripor, medan i söder är det huvudsakligen fältprov som gäller.
Rasens geografiska fördelning har en tyngdpunkt i norr, vilket även speglar sig i ett större antal provstartar på ripa. I norr startar som regel uteslutande bretons på proven, medens i söder är ofta bretonerna en minoritet och ett kuriöst inslag i andra klubbars arrangemang.

Alla provtillfällen är viktiga då de bereder bretonägarna tillfälle att få en kvalitativ bedömning av sina hundar som jakthundar. Meriteringar är inte enbart en stämpel på den enskilde hundens kvaliteter som jakthund, utan är även viktiga för rasaveln, för utmärkelser i form av championater samt mer långtgående slutsatser rörande rasens kvaliteter.
I ett större sammanhang blir det då naturligt att se på hur bedömningen sker, hur domarna redovisar hundarnas prestationer.

Vi har tre meriteringsgraderingar för godkända hundar. Ett 3-dje pris ges till en god jakthund ( enligt regelverket för sin klass) , ett 2-a pris ges till en mycket god jakthund, och ett 1-a pris ges till en jakthund av högsta klass. Segrarklass är en egen gren, med en egen prisskala och meriteringar i denna klass är ej medtagen i materialet. Segrarklassen är en rangeringsbedömning hundarna sinsemellan, medan de övriga klasserna är en bedömning upp mot ett ideal.
Så därför kan man egentligen säga att denna undersökningen är en spaning över domarnas ideal rörande jakthundens kvalitet

Då syftet är att se hur vi bedömer bretoner i Sverige, är enbart meriter på svensk mark medtagna. Undersökningen är enkel och amatörmässig och smärre felaktigheter kan förekomma rörande kategoriseringen av alla siffror. Dock har ambitionen varit att göra det så bra och korrekt som möjligt

Under denna 4 års perioden hade vi ca 900 provstarter på bretoner i Sverige, dömt av ca 40 olika domare med olik bakgrund och erfarenheter. En dryg handfull av dessa domare har varit utländska, men är ändå medräknat i materialet.
Fördelningen av dessa 900 är ungefär 700 på fjäll och drygt 200 på fält. Vi har även ett antal provstarter på skog. I de flesta fall är dessa starter fört in under fjällkategori - beroende på att aktuell domare är ”fjälldomare”, medan andra är listad till fält då det varit fråga om domare som huvudsakligen dömt fält i övrigt.

På fjällprov har 49 styck 1a premier utdelats, 88 styck 2-or och 32 styck 3-or. Detta ger en valörfördelning i procent på 28,9% 1-a pris, 52,1 % 2-a pris och 18,9% 3-pris. Sannolikheten att överhuvudtaget gå till pris på fjäll var 24,7%

På fält är siffrorna 39 styck 1-or, 38 styck 2-or och 12 styck 3-or, vilket då ger 43,8% 1-or, 42,7% 2-or och 13,5% procent 3-or. Sannolikheten för meritering på fält var 40,8%

Hur ska man då se på dessa siffrorna? Och hur ska man tolka de stora skillnader som dessa tal redovisar?

För att ytterligare belysa talmaterialet har jag studerat siffrorna för domare som dömt minst 50 provstarter i perioden. De 6 domare som dömt så många starter (eller fler) har främst dömt på fjäll, men siffrorna inkluderar även skog och fält. Valörfördelning för den domargruppen ser ut så här: 24% 1-or, 55% 2-or och 21% 3-or. Om vi för jämförelsens skull ser till domare som dömt färre än 10 bretoner under perioden, och enbart på fält, så ser siffrorna ut så här: 48% 1-or, 44% 2-or och 8% 3-or.

Om vi ser till de två fjälldomare som dömt flest bretoner i perioden ( 364 hundar i materialet) så ligger deras kvalitetsbedömning av hundarna på ca 18% 1-or, ca 62% 2-or och 20% 3-or av de meriterade. De två som dömt flest på fält ( 76 bretons) har motsvarande 56% 1-or, 35% 2-or samt knappt 9% 3-or i sin fördelning.

Dessa tal och fakta kom som en överraskning för mig, och bör vara en källa till diskussion för bretonentusiaster. Det finns säkert många intressanta vinklingar och reflektioner i kölvattnet efter en sådan sifferstorm.

Med önskningar om en God Jul till alla Bretonentusiaster
Öyvind N

Sidor: [1]
Mingel Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Sidan laddades på: 0.053 sekunder.
Back To Top