skip to Main Content

HQ och HD på svenskregistrerade hundar

Vi har nu uppdaterat listan över för klubben kända värden. Några få hundars HD värden saknas trots efterforskningar på kennelklubbens hemsida samt norsk databas. Vid eventuella felaktigheter kontakta webmaster@breton.se

Vi uppmanar också alla Bretonägare att låta röntga höfterna samt även skicka bilderna för bestämmande av HQ. Instruktioner om hur detta går till finner du här:

Back To Top