skip to Main Content

Jaktprovskalender Vårvinter 2023

Nedan Jaktprovskalender för Vårvinter 2023, med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till alla SKFs Jaktprov på SKK Start

OBS! Läs våra rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske.

JAKTPROVSANMÄLAN  till ALLA Vårvinterns Jaktprov sker via SKK Start

Hundar som hittills är anmälda till Jaktproven

11-12 febr Långtora (Enköping), Fält, 2 partier/dag, 12 hundar/parti
Domare: Lennart Berglund och Kadi Harjak
Provledare: Per-Ivar Norell
Kommissarie: Karl Berglund
Möjlighet till träning 10 febr
Bretonklubbens Årsmöte 11 Febr kl 18.00 Kallelse till Årsmöte
GENOMFÖRT

11-12 mars Tossåsen/Mittådalen, Fjäll, 1 parti/dag, 12 hundar/parti
Domare: Niklas Bodin och Ulf Graipe.
Provledare: Kjell Lundberg
Möjlighet till träning 9 och 10 mars
GENOMFÖRT

25-26 mars Gräftåvallen (Oviksfjällen), Fjäll, 1 parti/dag, 12 hundar/parti
Domare: Ulf Graipe och Anders Hennerfors
Provledare: Lasse Rådman
Kommissarie: Fanny Sandström
GENOMFÖRT

15-16 april Lofsdalen, Fjäll, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
Domare: Anders Hennerfors, Anders Håkansson
Provledare: Isabelle Bergkvist, Anna Norén och Elisabeth  Gilek
Möjlighet till träning 13-14 april
GENOMFÖRT

22-23 april Abisko, Fjäll, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
Domare: Lars Göran Tano
Provledare: Nils Sandberg, Stina Sarri och Ronnie Jansson
Kommissarie: Emilia Gustavsson

28-30 april Klimpfjäll, Fjäll, 2 partier/dag, 14 hundar/parti
Domare: Ulf Rickardsson, Erling Wikman,Paul Lundblad, Anders Hennerfors
Provledare: Maria Hörnlund, Annacarin Wikman
Platser finns kvar alla dagar. Anmälningstiden har gått ut. Först till kvarn gäller nu

JAKTPROVSANMÄLAN  till ALLA Vårvinterns Jaktprov sker via SKK Start

OBS! Läs våra rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske.

COVID-19

  • Just nu finns inga restriktioner gällande Covid-19. Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare restriktioner igen, så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. Håll dig uppdaterad på breton.se, för att läsa ev nya restriktioner från SKF, SKK och FHM om Corona återigen ökar
  • Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) bör delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet. Använd sunt förnuft!

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan skickas ut efter provstart.

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr
När nya rutinerna för Jaktprovsanmälan är klara, kommer betalning ske i samband med anmälan. 

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan Bretonklubb) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Svenska Kennelklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift.

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton.

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. De som lottas ut kommer till Reservlistan. Normalt max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp sist på Reservlistan.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600-800 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra.

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF.

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Kopparfors Skogar   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
Intersport – som sponsrar oss med en Intersport-Webshop med Breton-prylar
Haglöfs – som sponsrar oss med en Haglöfs-Webshop med Breton-prylar
Agria
ML Hyrmaskiner och QAT 

Back To Top