skip to Main Content

Nytt Regionombud

Peter Lysvret är nytt RO i Norrbotten:na. han efterträder Tommy Henriksson. Alla medlemmar är välkomna att kontakta Peter ang. verksamheten i regionen, hans kontaktuppgifter finns  på hemsidan, dels under rubriken regionombud och dels under rubriken funktionärer.
Vi önskar Peter lycka till samtidigt som vi tackar Tommy för den tid han axlat rollen.
Cristher Sandström
Regionombudsansvarig

 

 

Back To Top