skip to Main Content

EUs Dataskyddsförordning fr o m 25 maj (GDPR)

Typ av personuppgifter vi samlar in
När du blir medlem i Bretonklubben, när du anmäler dig till Jaktprov och andra aktiviteter inom klubben samlar vi in dina kontaktuppgifter:

Namn, Tel nr, Adress, Mail och uppgifter om din hund.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar enbart in och behandlar uppgifter som du själv har uppgivit. Vi samlar inte in uppgifter på annat sätt.

Det här använder vi personuppgifterna till
Uppgifterna använder vi i första hand för att kunna kontakta dig för att skicka ut olika typer av information från Svensk Bretonklubb, t ex information om Regionsaktiviteter, Bretonbladet.

När du anmäler dig till jaktprov eller annan aktivitet inom Svensk Bretonklubb, så sprider vi dina adressuppgifter till övriga deltagare på aktiviteten för möjlighet till samordning av samåkning o dyl.

Resultat om din hund från Jaktprov skickas in till både SKF (Specialklubben för Stående Fågelhundar) och SKK (Svenska Kennelklubben).

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgiftger så länge det finns ett dokumenterat syfte för behanlindgen. Om du skulle sluta i som medlem i Svensk Bretonklubb, arkiverar vi dina adressuppgifter i 5 år efter att du slutat. Detta för att vi hoppas kunna värva tillbaka dig till Bretonklubben.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Personuppgifer används enbart för internt bruk inom Svensk Bretonklubb och SKF (Specialklubben för Stående Fågelhundar). Vi sprider inte dina uppgifter vidare till någon annan.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vårt web-hotell Loopia använder sig av industristandarder. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. Läs mer på loopia.se/omloopia/dataskydd

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet som hundklubb. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att du inte kan vara kvar som medlem i Svensk Bretonklubb.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är medlem
Om du inte betalat medlemsavgiften till Svensk Bretonklubb under 5 år, raderas alla personliga uppgifter om dig. Uppgifter om din hund raderas inte.

Back To Top