skip to Main Content

Övergångskota – Lumbosacral Transitional Vertebrae (LTV)

Bretonen är mycket friska & sunda hundar jämfört med många andra raser. Röntga din hund både för HD (Höftledsdysplasi) och LTV (Lumbosacral Transitional Vertebrae – Övergångskota). Då hjälper du till att fortsätta hålla Breton-rasen frisk!  Om vi fortsätter att avla på bara friska hundar, så minskar vi risken att det blir vanligt med skador på höfter och ryggen! 

Övergångskotor förekommer troligen hos alla två- och fyrfota ryggradsdjur med bäcken. Hundar ska ha 7 ländkotor men kan ha både 6 och 8 stycken.

När det inte finns 7 fullständigt normala kotor och en normal övergång till bäckenet talar man om övergångskotor. En övergångskota är alltså en missbildning. Missbildningen kan vara minimal och betydelselös för hunden men också, i svåra fall, vara handikappande. Ärftliga faktorer anses ligga bakom en del av problemen. Hur vanligt förekommande avvikelser är hos Bretoner i Sverige och hur det påverkar hälsan återstår att se.

Bretonklubben har initierat ett arbete för att i hälsoprogrammet införa röntgen för diagnos av eventuella avvikelser på övergångskotor i ländryggen.

Frekvensen och betydelsen av dessa avvikelser är till stora delar oklar. Nu har ett stort veterinärvetenskapligt arbete från Norge visat att Bretonrasen har en mycket hög frekvens av LTV och det dessutom att det finns ett klart samband mellan LTV och HD (Höftledsdysplasi).

Denna information innebär för Bretonklubbens del självklart att LTV framöver måste beaktas i aveln. Vi i Svensk Bretonklubb diskuterar nu, att som ett första steg, få ryggröntgen på Breton obligatoriskt för deltagande i avel – på samma sätt som vi har krav på höftröntgen – ”känd HD-status”. Ryggröntgen ska då ingå i rasens hälsoprogram på nivå 2. Nivå 2 avser avelsdjur och innebär att föräldradjurens undersökningsresultat ska finnas registrerade. Vi för en diskussion med SKK hur vi kan hantera denna fråga vidare.

En modell för detta tillämpas redan av den Finska Bretonklubben i samarbete med den Finska Kennelklubben. I Finland har Kennelklubbens vetenskapliga kommitté för avel rekommenderat att hundar med symtom utesluts från avel. Alla hundar utan symtom (LTV0) kan användas, men hundar med LTV1–LTV4-resultat (=varianter av defekt LTV) rekommenderas att endast paras med LTV0-hundar (=utan anmärkning). Det rekommenderas att avkommor till sådana kombinationer fotograferas för att få mer information om nedärvningen och betydelsen av LTV-förändringar

I väntan på att vi har en modell för Svenska Bretonklubben, uppmuntrar vi alla Medlemmar att i samband med HD-röntgen frivilligt även utföra en ryggröntgen för att öka kunskapen om frekvensen av LTV hos Bretoner. Det är en sidobild av ryggen till skillnad från HD-röntgen som tas från magen. Röntgenplåten skickas till Finska Kennelklubben (Kennelliitto) för analys och klassning av ev LTV. Självklart är det extra viktigt att hundar som planeras att användas i avel LTV-röntgas.

Direktlänkar till Finska Kennelklubben & analys:

Om du har frågor runt LTV hör av dig till avel@breton.se

Back To Top