skip to Main Content

Rapport från dressyrkurs i Åskiljeby

Under två dagar jobbade Ingvar Johansson med grunddressyr där linförighet, stopp och passivitetsövningar var givna inslag. Fortsättning följer på denna kurs med mer jaktprovsliknande övningar 16-17 augusti- se separat annons.

En längre redogörelse kommer i Bretonbladets septemberupplaga.

Lars Ejderud

Back To Top