skip to Main Content

RAS är uppdaterat

Svensk Bretonklubb arbetar tillsammans med SKF, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och SKK, Svenska KennelKlubben för att ta fram strategier för breton-aveln. Målet är att de bretoner som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget för rasen och eventuella problem som finns i dag. Hänsyn tas bland annat till bretonens hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns hur målen ska nås och när.

Du finner dokumentet under fliken Avel eller via denna länk

Back To Top