skip to Main Content

Sök bidrag till Regionsaktiviteter!

Har du idéer på bra Regionsaktivitet? Då kan du söka bidrag till aktiviteten från Bretonklubben.

Alla Medlemmar i Bretonklubben har möjlighet att söka bidrag. Men det ska ske i samarbete med Regionsombudet.

Eftersom Bretonklubbens ekonomi är god, har styrelsen beslutat att öka bidragen till olika aktiviteter. Syftet är att detta ska sporra till fler aktiviteter ute i landet och att fler representerar Sverige på internationella prov.

  • Regionsaktiviteter – max ca 8000 kr/Region – dock max 1000 kr/deltagare
  • Deltagande vid VM, Europacup mm då hund har blivit uttagen att delta – max ca 8000 kr
  • Nordiska större prov, t ex Norska Derby – om ett lag representerar Svensk Bretonklubb – max ca 8000 kr – dock max 1000 kr/deltagare

Mer information om Regionsbidrag

Ansökan till Bretonklubben görs på ett enkelt Ansökningsformulär 

Back To Top