skip to Main Content

25-års jubileum för SKF. Utställning och jaktprov

SKF firar sina 25 år med utställning och jaktprov 24-26 september 2021 samt jubileumsmiddag.  Jaktprovet är ett CACIT prov. 

Instruktioner om anmälan till aktiviteterna finner ni här

OBS: I detta specifika fall sker anmälan av din Breton till jaktprov på den blankett som finns på SKFS hemsida.

Back To Top