skip to Main Content

Webanmälan till Jaktprov Lofsdalen 16-17 april

Fyll i formuläret nedan för anmälan till Lofsdalen OCH betala anmälningsavgiften 400 kr per hund och dag senast 16 mars till Bretonklubbens Plusgiro 49 01 56-7 eller via SWISH från mobilen till 123 32 75 922.

För betalningar till Plusgirot från utlandet gäller: IBAN SE67 9500 0099 6042 0490 1567 BIC/SWIFT NDEASESS

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och ”Lofsdalen” på inbetalningen.

Alla raser från SKF är välkomna på prov arrangerade av Svensk Bretonklubb och kan använda nedanstående webanmälan eller maila anmälningsblanketten till aktuell provledaren.

För att få delta måste du ha betalat medlemsavgift till Svensk Bretonklubb eller annan SKF-klubb. Även föraren, om annan än ägaren, måste vara medlem i en SKF-klubb. Klicka här för att komma till Bretonklubbens nya medlemsregistrering via web-sidan.  Provregler

Back To Top