skip to Main Content

Årets Bretoner, jaktresultat

Vi har nu uppdaterat resultaten i tävlingen Årets Bretoner, men endast jaktprovsresultat än så länge. Abiskoprovet finns inte med eftersom det är en viss eftersläpning med resultatredovisningen.  Vi uppmanar också alla som har resultat från tävlingar utom Sverige att rapportera dessa till Lillemor Eliasson

Back To Top