skip to Main Content

Årsmöte 2020 på Långtora

Nästa årsmöte äger rum i samband med jaktprov på Långtora 29 februari. Närmare information kommer längre fram. Eventuella motioner skall enligt våra stadgar vara klubbens sekreterare till handa senast 31/12 2019.

Back To Top