skip to Main Content

Glöm inte att lämna in motioner till Årsmötet senast 31 dec!

Bretonklubbens Årsmöte 2022 blir i Lofsdalen 2 april i samband med jaktprovet.

Vi räknar med att hålla detta årsmöte på plats om Corona tillåter. Vi utreder med SKK om vi även kan sända Årsmötet digitalt. Närmare detaljer om årsmötet kommer längre fram på här på hemsidan och i Bretonbladet.

Observera att motioner till årsmötet måste enligt stadgarna vara klubben tillhanda senast 31/12 2021! Dessa skickas till Birgitta Rådman på adressen sekreterare@breton.se

 

 

Back To Top