skip to Main Content

Årsmöte 2023 – Motioner lämnas in senast 31 dec

Årsmötet för 2023 äger rum 11 februari på Långtora, utanför Enköping, i anslutning till Jaktprovet. Det kommer även vara möjligt att delta digitalt, motsvarande som i fjol.

Enligt våra statuter så skall motioner till årsmötet vara inlämnade senast 31/12,  Du skickar din motion till ordforande@breton.se senast detta datum.

Back To Top