skip to Main Content

Burres-valpar-lBurres-valpar-l

Frågor till Avelskommitén kan skickas till avel@breton.se

Svensk Bretonklubbs övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda bretoner.

För att nå detta mål, ber vi er medlemmar att hjälpa oss att skicka in information om jaktprov, utställningar, HD-röntgen och sjukdomar som kan ha ärftlig betydelse.  HQ är ett annat sätt att värdera höfterna på våra hundar. Mer information om detta samt hur du bär dig åt för att få höfterna bedömda enligt denna metod finner du här. Du finner också ett dokument som utförligt beskriver bakgrunden till varför man bör höftröntga sin hund och bestämma HD och HQ värden. Listan som uppdateras då nya uppgifter tillkommer hittar du under dokumentfliken till höger.

Rasen kommer ursprungligen från centrala Bretagne och är för närvarande den numerärt största stående fågelhundsrasen i Frankrike.
Den härstammar troligen från en av de allra äldsta hundraserna av spanieltyp och har sedan början av 1900-talet förädlats genom korsningar och selektiv avel.

Den allra första rasstandarden för denna ibland medfött kortsvansade spaniel från Bretagne fastställdes av den franska rasklubben 1908.

Breton är den minsta av de stående fågelhundsraserna. Rasen har ett kortskalligt huvud av kontinental spanieltyp (på franska braccoïde).Den ska vara harmoniskt konstruerad med en kraftig benstomme utan att vara grov. Helheten skall vara kompakt och kraftig, dock inte tung, utan tillräckligt elegant. Breton skall vara energisk med livlig blick och intelligent uttryck. I helhet liknar breton en liten kort och satt ponny, full av energi.

Vår ras utveckling i Sverige grundas i stor utsträckning på uppfödarnas val av avelsdjur och på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en viktig förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva och uppfödarnas möjligheter att bedriva sund avel. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.

Svensk Bretonklubb ansvarar i samarbete med Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och Svenska Kennelklubben för bretons utveckling i Sverige.

För att vi ska nå våra mål är det viktigt att avelskommitén ses som en självklar samtalspartner vid planerade parningar.

Vill du veta mer om någon hund, sök på Kennelklubbens sida Hunddata för mer komplett stamtavla. Mer information om Jaktprovsresultat och Utställning finns på Kennelklubbens sida Avelsdata. Här kan du också göra en sk provparning.  Registrering på avelsdatasidan krävs men sidan är öppen för alla som regstrerat sig.  Om du är intresserad av norska hundar tex för att planera en parning rekommenderas Norsk Bretonklubbs hemsida och den norska hunddatabasen.

Frågor till Avelskommittén kan skickas till avel@breton.se

Back To Top