skip to Main Content
Breton anses allmänt vara en frisk och sund ras utan allvarliga hälsoproblem.

För att även i framtiden ha en frisk och sund ras är det Svensk Bretonklubbs ansvar, i första hand avelsrådets, att samla in och dokumentera förekommande hälsoproblem inom rasen, för att längre fram ha en möjlighet att upptäcka mönster/ samband i materialet och i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Svensk Bretonklubb initierar därför 2014 ett projekt för att kartlägga eventuella förekommande hälsoproblem1) hos breton. Efter fem år, 2019, kommer projektet att utvärderas och det fortsatta arbetet med dokumentation kommer, förhoppningsvis, att införlivas i klubbens ordinarie verksamhet.

Svensk Bretonklubb arbetar för att alla bretonägare öppet och aktivt ska rapportera in hälso­problem till avelsrådet som registerar dessa i en databas för framtida utvärdering. Bretonägarens namn och kontaktuppgifter kommer inte att registreras (PUL). Under projektettiden kommer enbart Svensk Bretonklubbs Avelsråd att ha tillgång till databasen.

Dokumentationen bygger helt på bretonägares vilja att, till gagn för rasen, medverka genom att lämna uppgifter om sin hunds eventuella sjukdom. Vi hoppas att ”alla” ställer upp och deltar i projektet! Det är intressant för projektet att få in uppgifter om ALLA bretoner, även hundar som inte längre finns i livet.

Du kan deltaga enkelt genom att fylla i webbformuläret .

 


1) ”hälsoproblem” innefattar här defekter, anomalier och sjukdomstillstånd

 
Back To Top