skip to Main Content

Rasspecifik AvelsStrategi

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svensk Bretonklubb arbetar tillsammans med SKF, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och SKK, Svenska KennelKlubben för att ta fram strategier för breton-aveln. Målet är att de bretoner som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget för rasen och eventuella problem som finns i dag. Hänsyn tas bland annat till bretonens hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns hur målen ska nås och när.

Den första Breton-RAS kom 2005.  Nu har RAS omarbetats och är ett genomarbetat dokument färdigställt 2022 av vår klubb, diskuterat och godkänt av SKF och Svenska Kennelklubben.
RAS Breton

 

 

 

 

 

Back To Top