skip to Main Content

Bidrag till Regionsaktiviteter!

Har du idéer på bra Regionsaktivitet? Då kan din Region få bidrag till aktiviteten från Bretonklubben.

Syftet är att detta ska sporra till fler aktiviteter ute på Regionerna och att fler representerar Sverige på internationella prov.

  • Regionsaktiviteter – max ca 6000 kr/Region – dock max 300 kr/deltagare
  • Deltagande vid VM, Europacup mm då hund har blivit uttagen att delta – max ca 8000 kr
  • Nordiska större prov, t ex Norska Derby – om ett lag representerar Svensk Bretonklubb – max ca 8000 kr – dock max 1000 kr/deltagare

Mer information om Regionsbidrag

Ansökan till Bretonklubben görs på ett enkelt Ansökningsformulär 

Back To Top