skip to Main Content

Flera Bretoner till pris på SWeiKs Fältprov på Gotland 9-11 okt

Även i år anordnade Weimaranerklubben ordinarie jaktprov på fågelrika fina marker på Gotland i dagarna tre, 9- 11 okt. En knippe bretoner kom då på start och det blev fina resultat från dessa starter. Provet hölls på enbart vildfödd fågel. 
 
Fredag 9 okt
1:a pris Ekl  Eirams Heta Herta Ä/F Marie Nylander
1:a pris Ukl Strömforsens Ice Ä/F Margareta Lundqvist
 
Domare: Marcus Niklasson.
 
Lördag 10 okt
1:a pris UKL Brännbuas Dusty, Ä/F Helge Larsen
1:a pris EKL Eirams Heta Herta, Ä/F Marie Nylander
 

I och med Hertas 1:a pris på lördagen, har hon meriterat sig för att bli Jaktchampion. 

Söndag 11 okt 
1:a pris UKL Brännbuas Dusty, Ä/F Helge Larsen
 
Bretonklubben gratulerar hundar, förare och uppfödare!
 
Marie & Eirams Heta Herta, domare Marcus och Margareta & Strömforsens Ice

 

Fr v: Skytt, Domare Adam, Helge Helge & Brännubuas Dusty och en Weimarandam
Bretonfolk i samspråk
Helge och Brännbuas Dusty
Stora Vidder på Gotland
Fr v: Domaraspirant Ulf, Domare Anders och Helge längst till höger

 

Eirams Heta Herta

 

 
 
 
 
 
 
 
Back To Top