skip to Main Content

Scanna in nedan QR-kod så får du Bretonklubbens SWISH-kod.

123-327 59 22

OBS! Betala ingenting till Bretonklubben utan att ha fått en faktura med OCR-nr. Vid betalning ska enbart siffrorna i OCR-nr anges för att matchning med din betalning ska fungera. 

Om du har frågor runt betalning kontakta kassor@breton.se

Back To Top