skip to Main Content

Dimmigt på Ervalla-prov

Dimmorna låg täta över Ervalla när SWeiK, Svenska Weimaraner-
klubben, ordnade prov 17-18 oktober. Tre bretoner deltog.

Lördag 17 okt
Smedgattu Rozzy med Benny Roselin, äg Helena Sundström Roselin- 2:a pris ukl

Söndag 18 okt
Almkullens Embla med Helge Larsen – 3:e pris ukl
Smedgattu Rozzy  med Benny Roselin, äg Helena Sundström Roselin – 3:e pris ukl

Domare var Ingemar Roselin.
Bretonklubben gratulerar samtliga!

Foto: Helge Larsen

dimma
Dimmigt!
embla-rozzy
Embla och Rozzy
Rossy2
Rozzy

 

 

Back To Top