skip to Main Content

Förändringar i Regionombudskåren!

Vid nyår sker en del förändringar bland våra RO. Marie Nylander Gotland, Jimmy Andersson Västernorrland samt Karin Myrin Norrbotten n:a avslutar sina uppdrag. Vi sänder ett stort tack till dem för det fina arbete de gjort för medlemmarna och klubben.
Som ny RO i Västernorrland kommer Sven Wikström Härnösand, han är ganska ny som Bretonägare men brinner för rasen och kommer att vara till stor hjälp för medlemmarna i regionen. Lycka till Sven!
Sven´s uppgifter finns på hemsidan under rubriken ”regioner”.
Back To Top