skip to Main Content

Förtydligande om Apportartikel i Bretonbladet

I senaste Bretonbladet (nr 2 2023) skrev jag en artikel om Apportering. Jag har uppenbarligen uttryckt mig mycket otydligt, eftersom den helt har misstolkats av en person.

Personen har skickat in ett klagomål till Länsstyrelsen. Det är väldigt bra att denna misstolkning får redas ut. Men vi i Bretonstyrelsen skulle uppskatta, om ni även vänder er direkt till oss i Styrelsen, när ni anser att det är något som vi gör eller säger, som inte är bra. Så kan vi snabbare åtgärda. Vi i Bretonstyrelsen är självklart till för alla er Medlemmar i Bretonklubben!

Andemeningen med artikeln jag skrev, var framför allt att inspirera alla att börja träna Apport tidigt med era valpar. Apport ska vara roligt! Att våra hundar kan apportera vid jakt är viktigt både ur etisk synpunkt men det är även ett lagkrav.

Eftersom det förekommer många olika Apporteringsmetoder beskrev jag objektivt en vanlig indelning av tre olika typer av Apporteringsmetoder som används i Fågelhundskretsar.

  1. Lekapport
  2. Apportering med Krav
  3. Tvångsapport

Bretonklubben rekommenderar att man börjar med Lekapport med valpen, men att man övergår till Apportering med Krav på unghunden och den vuxna hunden. Jag är helt övertygad om, att för att Apport alltid ska fungera under jakt, räcker det inte med Lekapport, utan vi måste förstärka dressyren med Apportering med Krav. Tips om hur man kan göra, finns i tidigare nummer av Bretonbladet.

Bretonklubben tar däremot självklart avstånd från att utföra all former av Tvångsapport! Dressyr där man tillför hunden någon form av lidande, ska vi inte hålla på med.

Tvångsapport är en gammal metod som användes mycket förr. Rätt utfört, kan det vara en snabb genväg som fungerar. Tvångsapportering utförs tyvärr av flera än i dag. Bretonklubben rekommenderar alla Medlemmar att inte utföra Tvångsapport.

Jag vet, att det fortfarande händer att nybörjare får rådet av mer erfarna hunddressörer att Tvångsapportera. Så min avsikt med min Apportartikel var snarare, att varna för Tvångsapportering. Att särskilt som nybörjare försöka Tvångsapportera en unghund är det extra illa. Man riskerar att förstöra en hunds apporteringsvilja helt med Tvångsapport.

Dessutom är det varken etiskt eller lagligt att ge hunden någon form av lidande i samband med dressyr.

Enligt Djurskyddslagstiftning i Sverige (som står på Jordbruksverkets hemsida) om träning och tävling med hund gäller:

Du får inte träna eller tävla med din hund på ett sådant sätt att den utsätts för lidande. Du som tränar eller tävlar med hunden är ansvarig för att prestationskraven är anpassade till hundens fysiska och psykiska förmåga.

Du får inte använda utrustning eller hjälpmedel som kan skada hunden eller orsaka annat lidande.”

Anna Norén
Ordförande i Svensk Bretonklubb

Back To Top