skip to Main Content

Inställt jaktprov i Abisko

Det aviserade och planerade jaktprovet i slutet av april i Abisko är tyvärr inställt. Beslutet fattades av Bretonklubbens styrelse 2014-03-31 p.g.a. att det vid anmälningstidens slut inte fanns en enda anmälan till provet.

Back To Top