skip to Main Content

Inställt prov i Mittådalen 4-5 september

Jag måste tyvärr meddela att vi tvingas ställa in de planerade proven i Mittådalen kommande helg.

Anledningen är det osäkra läget kring Samebyns upprepade ansökningar om att avlysa hela hundträningsområdet plus jaktområden runtomkring.

Bretonklubben och provledningen har haft löpande dialog med Länsstyrelsen och tillsammans med övriga hundklubbar jobbat hårt för att få till lösningar och klarhet kring hundträningsområdena inom Mittådalen. Länsstyrelsen har uttryckt vilja att lyssna och samarbeta samt genom dialog ”fortsätta samtalen med olika grupper för att skapa balans mellan alla intressen för bästa möjliga samexistens på renbetesfjällen i Jämtland”. Länsstyrelsen har också de senaste veckorna avslagit flera Samebyars ansökan om avlysning. Det såg i och med detta ljust ut att få möjlighet att genomföra proven och Länsstyrelsen öppnade även upp för att om möjligt hjälpa till med ersättningsmarker om de tilltänkta provmarkerna avlystes med kort varsel. 

Dock har Mittådalens Sameby mfl Samebyar inte accepterat Länsstyrelsens önskan om balans och samexistens utan valt att överklaga till Regeringsnivå samt dessutom skicka in flertalet ytterligare avlysningsansökningar som även innefattar provområdena plus möjliga ersättningsmarker. Alla ansökningar om avlysning måste behandlas och hanteras vilket innebär att även om markerna är öppna idag så kan de avlysas på torsdag eller fredag..

Vi är oerhört ledsna att tvingas ställa in provet med så kort varsel men det osäkra läget i kombination med den risken som bokning av boende och middag på Bruksvallsliden innebär samt med hänsyn till deltagarnas individuella omkostnader så fanns det egentligen inga alternativ. Även Vorstheklubben har valt att ställa in prov på Mittådalsmarker kommande helg.

Ni som gjort bokningar på egen hand måste givetvis avboka dessa medans bokningar genom klubben sköts av provledningen. Vi ber om ursäkt för olägenheter och besvikelser pga missade möjligheter till goda provresultat. 

Mvh Provledningen Mittådalsprovet genom Isabelle Bergkvist, provansvarig Bretonklubben.

Back To Top