skip to Main Content

Instruktörsutbildning Hundskolan Vision

Instruktörsutbildning Hundskolan Vision

 

Mattias Westerlund på Hundskolan Vision kommer att starta upp instruktörsutbildning i vår. Via Aina Jansson har vi i bretonklubben fått ett erbjudande att anmäla intresserade.

Bretonklubben kan eventuellt ge ett ekonomiskt ”startbidrag”. Detta under förutsättning att den/de som gått utbildningen åtar sig att under några år ge kurser i klubbens regi och återbetala en rimlig del av bidraget.

Här erbjuds en fantastisk möjlighet att ta sitt hundkunnande till högsta nivå.

Intresserade kan anmäla detta till mig på e-post.

Observera att vi i skrivande stund inte känner till några närmare detaljer om utbildningen och att beslut ska fattas av bretonklubbens styrelse innan någon får börja utbildning som utvald av klubben. 

 

Lennart Berglund

ordforande@breton.se

20140914_pågång-300

Back To Top