skip to Main Content

Jaktprov – är så mycket mer än ett Jaktprov!

Artikel från BretonBaldets Julnummer-23 av Anna Norén

Utvärderingen av Bretonklubbens Enkät-2023, visade bl a att det var flera Medlemmar som efterfrågade mer information om hur ett Jaktprov egentligen går till. Så här kommer nu lite allmän information.

Alla är varmt välkomna på Jaktprov! Speciellt Nybörjare! Det finns inga förkunskapskrav! 

Att starta Jaktprov är roligt! Det är en social övning, där man går och pratar mycket med andra fågelhundsägare och diskuterar allt från grundläggande hunddressyr till episoder från jakten.

Något som jag uppskattar mycket med Jaktprov är att de är lite som Vasaloppet, där alla tävlar tillsammans: merparten är ”blåbär” och helt vanliga motionärer och så finns det en liten skara elitåkare. De allra flesta som startar Jaktprov är helt vanliga hundar och vanliga hundförare. Samtidigt som det även finns Elitklass, vilket är de riktigt duktiga och erfarna hundarna och hundförarna.

Syftet med Jaktprov är i första hand för att gagna aveln. Alltså för att hitta bra Avelshundar som är duktiga på att jaga. Därför är det bra om så många Bretoner som möjligt startat på Jaktprov. Inte bara ”Eliten”!

Vad skiljer ett Jaktprov från vanligt Jakt? I stort är Jaktprov som en vanligt Jakt. Hundföraren ska föra hunden, precis som om det vore jakt. Stora skillnaden är, att hunden ska visas upp för Domaren, i stället för Skytten.

Vågar jag som Nybörjare starta ett Jaktprov? Ja, absolut! Alla Funktionärer (Domare och Provledare) och övriga som startar på Jaktprov, brukar vara väldigt vänliga och ta väl hand om Nybörjare och förklara hur Jaktprovet går till.

Ett bra sätt om du är nyfiken men känner dig lite osäker, är att komma med som Åskådare på ett Jaktprov. Alla är varmt välkomna att komma och titta! Du kan även fråga ditt Regionombud eller någon annan som tidigare startat Jaktprov hur det går till. Skicka även gärna frågor till jaktprov@breton.se

Bretonklubben arrangerar några Pröva-På-Prov per år. Delta gärna på det! Vi planerar även att hålla ett informationsmöte på Teams om hur ett Jaktprov går till.

Hur går själva Jaktprovet till? Man går tillsammans under dagen i en grupp, ett Parti, med max 14 hundar per grupp. Två hundar släpps i taget i ett Parsläpp. Varje Parsläpp är ca 10-15 min, och hundarna får turas om att gå. En hund får 3-6 släpp på en dag. Normalt pågår provet ca 6-7 timmar och man går/åker skidor ca 7-15 km.

Första startordningen är lottad inom varje Klass. Under dagen kan Domaren ändra ordningen mellan hundarna om denne önskar.

Det finns inga som helst ”förkunskapskrav” för att starta en hund på Jaktprov, varken på hunden eller föraren. Men det känns nog roligare för föraren, om man vet att hunden fungerar rimligt bra vid jakt, före man startar ett Jaktprov.

För att hunden ska få ett Pris, krävs att hunden visar jaktlust, gör ett rimligt bra sök och att hunden gör minst ett Godkänt Fågelarbete. Med Godkänt Fågelarbete menas att hunden ska:

  1. Hitta och stå för fågel
  2. Vänta med att resa fågel, tills föraren gett kommando
  3. När fågeln flyger upp skjuts ett skott och hunden ska vara tillräckligt lugn för Klassen (i UKL tillåts en kortare eftergång, i ÖKL får hunden inte gå många meter efter, i EKL får hunden inte gå efter alls)
  4. I EKL och ÖKL krävs därefter en godkänd Apport för att hunden ska få ett pris.
  5. Om ingen fågel skjutits genomförs en Kastapport.
    I UKL krävs ingen Apport. Utom för att få 1:a pris UKL, då krävs även en godkänd Apport.

Domaren kan avsluta en hund för dagen, om hunden inte visar någon jaktlust eller om den förbryter sig, t ex att hunden har längre eftergång än vad Klassen tillåter. Att bli avslutad för dagen, händer även den bäste då och då, så det är fullt normalt. Om man har riktig otur, kan det hända att en hund avbryts redan första släppet.

Efter dagens slut summerar Domaren hur alla hundar har gått under dagen, enligt Jaktprovsreglerna och bedömer om hunden får Pris eller ej, och vilken valör hunden får.

Många Jaktprov är två dagar. Dag nr två gör vi som Kungen, vi vänder blad. Så en hund kan mycket väl få pris 0 ena dagen och ett 1:a pris andra dagen. Prisprocenten på våra jaktprov är ca 25 %. Vilket alltså innebär att på alla Jaktprov finns det alltid många som inte får ett Pris.

Några definitioner – De flesta Jaktprov är Kvalitetspartier – vilket innebär att det är ingen tävling mellan hundarna, utan de klassas i olika Kvalitetsnivåer med 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris eller pris 0. Rent teoretiskt skulle alltså alla hundar som startar på ett Jaktprov kunna få 1:a pris.

Någon gång per år arrangerar vi Segrarklass, det är enbart för Elithundar och då det är tävling mellan alla startande hundar.

Det finns tre olika underlag för Jaktprov: Fjäll, Skog och Fält. På Fjäll är det självklart ripa som är den vanligaste fågeln. I skog är det tjäder, orre och det kan även vara ripa. På Fält är det fasan och rapphöns. Det är ingen skillnad på reglerna för de olika underlagen. Men hunden ska anpassa söket, så det är lämpligt för underlaget.

De flesta Höstproven är under Jaktsäsong, där fågel fälls av en Skytt om det är möjligt. Under Vinterproven är det inte Jakttid. Då skjuter man alltid i luften med en Startpistol i samband med fågeltagning. På Fjäll-Vinterproven gäller skidåkning i terrängen.

Det finns tre Klasser:

  • Unghundsklass (UKL) – 9 -24 månader
  • Öppenklass (ÖKL) – 24 månader tills hunden tagit ett 1:a pris
  • Elitklass (EKL) – fr o m hunden tagit ett 1:a pris ÖKL

Unghundsklass har inte så hårda regler, de skärps något i Öppenklass och de är ganska tuffa i Elitklass. En hund får starta hur många gånger som helst inom varje klass. Men efter ett 1:a pris i ÖKL, måste hunden därefter starta i EKL.

Datum för Ordinarie Jaktprov fastställs formellt av SKF*) inför varje Jaktprovssäsong. Alla medlemmar inom SKF är välkomna på alla SKFs Ordinarie Jaktprov. Jaktprovskalendern finns på breton.se och SKK Start.
Det finns även Särskilda Jaktprov vilka arrangeras mindre formellt. De kan bokas bara några veckor före provstart och de kan arrangeras för en sluten grupp.


Hoppas vi ses på nästa Jaktprov! VÄLKOMMEN!

*) SKF – Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. Bretonklubben är en av flera Rasklubbar under SKFs Paraply.

Back To Top