skip to Main Content

Jaktprov Våren 2021

JAKTPROV VÅREN 2021 – KALENDER 

JAKTPROV OCH CORONA
Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. Följ därför Corona-information på hemsidan om förutsättningarna för vårens Jaktprov och hur Bretonklubben Corona-anpassar vår verksamhet.

Bretonklubben har beslutat att Corona-anpassa Jaktproven för att kunna genomföra Vårvinterns Jaktprov enligt gällande restriktioner & rekommendationer. Nedan Corona-anpassningar kommer göras. Läs även Bretonklubbens hela Corona-rekommendationer. Jaktprovskalender och länk till anmälan, längre ned på sidan. 

  • Max 7 st hundförare får starta per parti
  • Flera hundar per hundförare är tillåtet
  • Om fler än 7 hundförare anmäls per parti, sker lottning enligt gängse rutiner
  • Startavgiften höjs till 500 kr/hund och dag, för att täcka Bretonklubbens extra kostnader med få startande per parti
  • Om flera partier per dag arrangeras på samma ort, får partierna inte samlas tillsammans
  • Inga åskådare utöver hundförarna får delta på Jaktprovet
  • Upprop och Prisutdelning sker utomhus
  • Inga gemensamma aktiviteter får vara inomhus. Inga gemensamma måltider
  • Det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och bidra till minimal risk för smittspridning

OBS! Läs våra nya rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske. 

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi Våren 2021. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

JAKTPROVSANMÄLAN 

Lista på hundar som är anmälda till proven 

27-28 febr Långtora 
INSTÄLLT p g a CORONA

13-14 mars Tossåsen 
INSTÄLLT p g a CORONA

27-28 mars Mittådalen 
Provet är genomfört

10-11 april Lofsdalen 2 partier (max 14 st hundförare)
Provet är genomfört

10-11 april Dundret
INSTÄLLT

16-18 april Klimpfjäll 2 partier (max 14 st hundförare)
Domare: Ulf Rickardsson, Anders Hennerfors, Paul Lundblad
Provledare: Maria Hörnlund, Frida Törnberg
1-2 platser kvar/dag p g a Återbud. Eftersom anmälningstiden har gått ut gäller först till kvarn. 

24-25 april Abisko 1 parti (max 7 st hundförare)
Domare: Ingemar Stöckel
Provledare: Jonas Holmgren
FULLT! Anmälningstiden har gått ut. Ev efteranmälningar kommer till Reservlistan

JAKTPROVSANMÄLAN 

Back To Top