skip to Main Content

Jaktprovskalender Hösten 2022

Jaktprov Hösten 2022 – Kalender 

Nedan Jaktprovskalender för hösten 2022, med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

OBS! Läs våra rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske. 

JAKTPROVSANMÄLAN

Hundar som hittills är anmälda till Jaktproven 

20-21 aug Gräftåvallen (Oviken), Fjäll, 2 partier/dag, 14 hundar/parti
Domare: Anders Hennerfors, Paul Lundblad, Anders Håkansson
Provledare: Lasse Rådman
Möjlighet till träning 19 aug
Mer info om Gräftåvallen 
Provet är genomfört

27-30 aug Björkliden (Jörn), Skog, 1 parti/dag, 7 hundar/parti
Domare: Erling Vikman, Paul Lundblad
Provledare: AnnaCarin Vikman, Hans Lundberg
Provet är genomfört

9-11 sept Klimpfjäll, Fjäll, Vanliga Kvalitetspartier alla tre dagarna, 14 hundar/parti 
10 sept Breton-SM, CACIT med Segrarklass
Alla Bretoner i Elitklass är välkomna. 
Domare Breton-SM 10 sept
: 1.a Domare Niklas Bodin, 2:a Domare Erling Wikman
Kvalitetspartier 9, 10 och 11 sept: Anders Hennerfors, Paul Lundblad, Ulf Rickardsson
Provledare: Maria Hörnlund, Frida Törnberg, Anna Norén
Mer info om Klimpfjäll 
Provet är genomfört

10-11 sept Dundret (Gällivare), Fjäll, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
INSTÄLLT

17-18 sept Pirtti (Kiruna) Fjäll, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
INSTÄLLT

1-2 okt Skåne Fält, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
Domare: Juha Åkerblom och Lennart Berglund
Provledare: Mats Ryderheim, Björn Thunell
Provet är genomfört

8-9 okt Falköping, Fält, 1 parti/dag, 14 hundar/parti
Domare: Peter Nilsson och Lennart Berglund
Provledare: Eva Olausson/Mirjam Landholt
Provet är genomfört

29-30 okt Långtora (Enköping) Fält, 2 partier/dag, 12 hundar/parti
Domare: Lennart Berglund, Kadi Harjak
Provledare: Isabelle Bergkvist
Kommissarie: Karl Berglund
Anmälningstiden har gått ut. Först till kvarn gäller nu. 
Anmälan av träning, kost & logi 

JAKTPROVSANMÄLAN

OBS! Läs våra rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske. 

COVID-19

  • Just nu finns inga restriktioner gällande Covid-19. Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare restriktioner igen, så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. SKKs restriktioner som gäller för närvarande kan du läsa i sin helhet på SKKs hemsida. Håll dig uppdaterad på breton.se, för att läsa ev nya restriktioner från SKF, SKK och FHM om Corona återigen ökar
  • Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) bör delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet. Använd sunt förnuft!

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan skickas ut efter provstart. 

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Svenska Kennelklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. De som lottas ut kommer till Reservlistan. Normalt max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp sist på Reservlistan.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600-800 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra. 

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Kopparfors Skogar   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
Intersport 
Haglöfs 
Agria ML Hyrmaskiner  och QAT 

Back To Top