skip to Main Content

Jaktprovskalender och anmälan för våren 2019

Nedan är är Jaktprovskalender för ordinarie jaktprov i Bretonklubbens regi våren 2019. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven. Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender

OBS! 2019 har vi infört ny rutin för betalning för att öka servicen för våra Medlemmar och för att minska Bretonklubbens administration.

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. På Fakturan anges ett OCR-nr som du ska ange vid betalning för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan kommer skickas ut efter att anmälningstiden gått ut och efter ev lottning

Anmälan till Vårens Jaktprov 

Hundar som hittills är anmälda till Vårens Jaktprov

 • Tossåsen 9-10 mars, 1 parti
  • Domare: Lennart Berglund och Uli Wieser
  • Provledare: Kjell Lundberg 
  • Anmälningstiden har gått ut.  Provet är full. Ev efteranmälningar kommer på reservlistan
  • Träning 7-8 mars
  • Mer info om träning kost & logi mm 
 • Dundret, Gällivare, 30-31 mars
  • Inställt p g a domarbrist
 • Lofsdalen, 30-31 mars, 2 partier
  • Domare: Lennart Berglund och Anders Håkansson
  • Provledare: Anna Norén 
  • Anmälningstiden har gått ut.  Provet är full. Ev efteranmälningar kommer på reservlistan
  • Träning 28-29 mars. Platser finns kvar på träningen
  • Mer info om träning kost & logi mm
 • Abisko, 6-7 april, 1 parti
  • Domare: Lars Tano och B-O Johansson
  • Provledare: Åsa Mäkitalo
  • Sista anmälningsdag 10 mars
 • Klimpfjäll 12-14 april, 2 partier: CACIT med SKL och ett vanligt Kvalitetsparti 
  • Domare; Ulli Wiser, Niklas Bodin, Ulr Rickardsson, Öyvind Nagelhus
  • Provledare: Maria Hörnlund
  • Sista anmälningsdag 17 mars

Anmälan till Vårens Jaktprov

OBS! 2019 har vi infört ny rutin för betalning för att öka servicen till er medlemmar och för att minska Bretonklubbens administration.

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura per mail. På Fakturan kommer finnas ett OCR-nr som du ska ange vid betalning för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan kommer skickas ut efter att anmälningstiden gått ut och efter ev lottning. 

Från Segrarklassen i Klimpfjäll i fjol
Back To Top