skip to Main Content

Jaktprovsverksamheten i Bretonklubben organiseras om

Glädjande nog så växer bretonklubben och därmed ökar antal starter på jaktprov och vi hoppas även att kunna utöka antal jaktprov i framtiden.

Jaktprovsverksamheten har de senaste femton år hanterats på ett föredömligt sätt av Lillemor Eliasson. Alla som under dessa år startat på jaktprov är Lillemor ett stort tack skyldig för det engagerade och enorma arbete hon har lagt ned och fortfarande lägger ned för Bretonklubben.

För att kunna möta medlemmarnas krav på ökad service inför vi både en decentraliserad organisation och webanmälan till jaktprov.

Regionerna får ett större ansvar och vi kommer att sträva efter att ha lokala Provledare på varje jaktprov.

En nybildad Jaktprovskommitté har det övergripande ansvaret för Bretonklubbens jaktprovsverksamhet.

Kommittén består av:

Johanna Olofsson, Sammankallande och adjungerad i Bretonstyrelsen
Peter Nilsson, Domaransvarig
Eva Olausson, Ledamot

Back To Top