skip to Main Content

Kallelse Årsmöte 20 april i Klimpfjäll

Härmed kallas alla Bretonklubbens Medlemmar till Bretonklubbens Årsmöte

20 april i kl 18.00  OBS! NYTT DATUM!
Klimpfjäll på HK

Årsmötet kommer hålles efter Jaktprovet kl 18.00

Vi ser ju helst att ni kan komma och delta fysiskt på Årsmötet. Men för er som har långt till Klimpfjäll, går det att deltaga digitalt per Teams, som vi gjort tidigare år. Om det blir någon omröstning, kommer det även gå att rösta digital. Om du önskar delta digital, anmäl dig till ordforande@breton.se så kommer du få en länk till Årsmötet.

Dagordning och övriga Årsmöteshandlingar kommer publiceras på hemsidan veckan före Årsmötet.

VARMT VÄLKOMNA!

Back To Top