skip to Main Content

Dokument till Bretonklubbens Årsmöte Klimpfjäll 29 april-2017

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svensk Bretonklubb till Årsmöte 2017.

Plats: Klimpfjälls Idrott- och Intresseföreningslokal

Tid: Lördag den 29 april, kl 19.00

Årsmöteshandlingar finns nedan, kan även rekvireras från sekreterare@breton.se 

Back To Top