skip to Main Content

Klarläggande från Jordbruksverket – vad gäller för årets jaktprov

Nedan klarläggande är ett citat från Facebook-inlägg på SVK JV Annette Gustafsson. Detta innebär, att statligt jaktkort är ett krav för alla startande på alla Bretonklubbens jaktprov. Även Gräftåvallen som är före fågelpremiären. 

”Mellan de tre länsstyrelserna som hanterar den svenska fjälljakten har det funnits olika tolkningar kring utländska medborgares möjlighet att starta på jaktprov under perioden 25 augusti fram till den 15 september. På initiativ av Svenska Vorstehklubben har Jordbruksverket tillsammans med de tre berörda länsstyrelserna beslutat; Utländska medborgare som önskar starta på prov i Sverige under aktuell period har möjlighet till det, under förutsättning att man löser det statliga jaktkortet som skall uppvisas för provledningen vid respektive prov.

Detta beslut gäller för alla jaktprov på statens mark med stående fågelhund oavsett ras.

Dock är det under samma period inte tillåtet att lösa träningskort på statens mark för utländska medborgare. Beslutet gäller för 2017”

 

Back To Top