skip to Main Content

Motioner till årsmötet, påminnelse

Motioner till årsmötet skall enligt våra stadgar vara inlämnade senast 31 december året innan årsmötet. Detta kommer enligt preliminära planer att äga rum 13 april 2013 i samband med vårt årliga prov i Vemdalen.

Du som alltså avser att lämna in en motion i något ärende skickar denna till klubbens sekreterare absolut senast nyårafton detta år!

 

Back To Top