skip to Main Content

Motioner till vårt årsmöte

Enligt Svensk Bretonklubbs statuter skall motioner till vårt årsmöte vara sekreteraren tillhanda senast 31 december klockan 24.00. Dessa skickas till klubbens sekreterare förslagsvis via mail till sekreterare@breton.se 

Var årsmötet skall äga rum är formellt ännu inte fastslaget, men högst sannolikt blir det lördagen den 30 mars i samband med jaktprov i Lofsdalen.

Årsmötesprotokoll 2018 

Back To Top