skip to Main Content

MOTIONSDAGS – årsmöte Svensk Bretonklubb 2021

 

Motioner till Svensk Bretonklubb ska vara inskickade senast 31 december.  Motioner skickas via brev eller E-post till sekreteraren i klubben. E-post med kontroll av leverans och krav på läskvitto duger bra. Plats och former för årsmötet 2021 meddelas senare.

Stadgarna säger:

” Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31 december närmast före klubbmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet”

 

Styrelsen SBnK

 

Back To Top